Loading images...

Plávajúce podlahy

Plávajúce podlahy

Jednotka

Cena (€)

Príprava a vysávanie podkladu

0,40

Izolácia ( parozábrana )

0,15

Izolácia ( vyrovnávacia podložka )

0,15

Pokládka drevenej a laminátovej podlahy (plochy nad 3 x 3 m)

4,00

Pokládka drevenej a laminátovej podlahy (plochy do 3 x 3 m)

5,00

Príplatok za pokládku podlahy diagonálne (plochy nad 3 x 3 m)

+30%

1,25

Príplatok za pokládku podlahy diagonálne (plochy do 3 x 3 m)

+30%

1,30

Lištovanie ( obvodové lišty )

bm

1,50

Ukončovanie bez prechodových prvkov ( obvodové lišty )

rez

1,00

Ukončovacie a prechodové prvky ( obvodové lišty )

ks

0,20

Lištovanie ( prechodové lišty )

ks

3,00

Tmelenie parketovým tmelom

1 hod/osoba

7,00

Káblovanie

ks

6,00