Loading images...

Maliarske práce

Maliarske práce

Jednotka

Cena (€)

Oškrabanie starej farby

0,66

Penetrácia

0,40

2x náter klasickými bytovými farbami ( primalex jednofarebne )

1,20

Tretí a každý ďalší náter

0,50

2x náter klasickými bytovými farbami ( primalex viacfarebne )

1,30

Tretí a každý ďalší nater

0,60

2x náter špeciálnymi farbami ( nanášaný malým valčekom jednofarebne )

1,80

Tretí a každý ďalší náter

m²m

0,80

2x náter špeciálnymi farbami ( nanášaný malým valčekom viacfarebne )

2,20

Tretí a každý ďalší náter

1,20

Náter zárubne

ks

14,00

Náter rúr do priemeru 10 cm

bm

1,30

Náter alebo striekanie radiátora

ks

15,00

Prípravné práce ( akrylátovanie, sadrovanie, presun nábytku, prikrývanie fóliou )

1 hod/osoba

6,00