Loading images...

Doprava a obhliadka

Doprava

Jednotka

Cena (€)

Nákup a dovoz stavebného a inštalačného materiálu

130,00

Dovoz sanity z jedného miesta (naloženie,vynesenie do bytu)

jazda

13,00

Dovoz podláh, dlažieb a obkladov z jedného miesta (naloženie,vynesenie do bytu)

jazda

25,00

Vynosenie stavebného materiálu a sanity 1. poschodie

t

20,00

Vynosenie stavebného materiálu a sanity 2. poschodie

t

40,00

Vynosenie stavebného materiálu a sanity 3. poschodie

t

60,00

Vynosenie stavebného materiálu a sanity 4. poschodie

t

80,00

Obhliadka

Jednotka

Cena (€)

Zameranie stavu a spracovanie cenovej ponuky bez stavebného a inštalačného materálu ( túto sumu v plnej výške vrátime pri realizácii prác našou firmou )

rozpočet

15,00

Zameranie stavu a spracovanie cenovej ponuky vrátane stavebného a inštalačného materálu ( túto sumu v plnej výške vrátime pri realizácii prác našou firmou )

rozpočet

25,00